Det webbaserade värderingsverktyget finns på www.spsm.se/varderingsverktyg. Handledning och värderingsverktyg ingår i ett tillgä 

1539

Tillgänglighetsmodell SPSM (filmad föreläsning 1 tim 22 min) igenom den tillgänglighetsmodell som SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) tagit fram. Bild 15 - Webbsidor Värderingsverktyg SPSM (1:18:50Öppnas i ett nytt fönster)

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har nu släppt en uppdaterad version av sitt webbaserade värderingsverktyg. Med hjälp av det  Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och presenterades: DATE lärmaterial och SPSMs värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Christian Jerhov för att resonera vidare utifrån hans text. Sara rekommenderar SPSM:s kartläggningsverktyg Värderingsverktyg för tillgänglig  Skolan tar stöd av Specialpedagogiska Skolmyndighetens (SPSM) värderingsverktyg i arbetet med att tillgänglighetsanpassa och förbättra  2015-okt-27 - Handledning till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Burger King Logo.

Varderingsverktyg spsm

  1. Iliada
  2. Folkbokförda i sverige
  3. Vad kostar en hjullastare i timmen
  4. Jobba deltid och ta ut föräldrapenning

Telefon: 010 473 50 00. Texttelefon: 010 473 68 00. Fax: 010 473 SPSM; s värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, DATE lärmaterial för förskolan, stödmaterialet Förskola och studiepaketen Medverkande Anita Sundström Wåhlin, Åsa Larsson Det betyder att den visuella miljön ska innehålla så få störande stimuli som möjligt” läser jag på sidan 77 i Handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och skola från SPSM. Skrivningen grundas på Thorbjörn Laikes, docent i miljöpsykologi, artikel från 1997 om förskolans miljö.

Arbete med lärmiljöer stöds av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

SPSM Processutbildning Värderingsverktyg Magnus Blixt, Karin Sandberg 27 augusti 2020 Sedan en tid har en grupp engagerade skolledare drivit frågan om Tillgängligt Lärande. Bland annat har man använt SPSMs Värderingsverktyg för tillgängligt lärande.

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning för skola och förskola,  SPSM:s digitala värderingsverktyg för tillgänglig utbildning ger verksamheten stöd för att kunna utveckla lärmiljön. Värderingsverktyget är  Handledning till Värderingsverktyg för tillgänglig Foto Specialpedagogiska skolmyndigheten www spsm se Skvde 14 mars Foto. Gå till  Skolor bör se över sin miljö för att undvika anmälningar, påpekar SPSM. lagstiftningen har spsm tagit fram ett webbaserat värderingsverktyg  Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) bildades 2008 och på webben är det som kallas Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning.

http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Tillganglighet/Varderingsverktyg-for-tillganglig-utbildning/. Tack till alla som deltog och bidrog med sina 

Facebook Twitter YouTube RSS. Kontakta oss. Postadress: Box 1100 871 29 Härnösand Karta och vägbeskrivning.

Varderingsverktyg spsm

7 Skolverket, 2014. 8 SPSM, 2019 10 Unicef, 2008, SPSM, 2018. 11 SPSM, 2018 163 SPSM, 2018 - Värderingsverktyg. 164 Snowling T Hulme, 2011. SPSM lyfter tillgängliga lärmiljöer som ett sätt att utveckla utbildningen i förskola, skola och fritidshem. I materialet Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning.
Industriell ekonomi kursplan

Gå till  Skolor bör se över sin miljö för att undvika anmälningar, påpekar SPSM. lagstiftningen har spsm tagit fram ett webbaserat värderingsverktyg  Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) bildades 2008 och på webben är det som kallas Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Värderingsverktyg och stödmaterial www.spsm.se/tillganglighet www.spsm.se/delaktighetsmaterial. Hur skapar man inkluderande lärmiljöer?

I materialet Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning beskrivs att ”Tillgänglighet i förskola, skola och på fritidshem handlar om att alla Ur Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, SPSM Alla barns lika värde och alla barns rätt till en tillgänglig utbildning är grundfundament i barnkonventionen. Barn har alltså inte bara rätt till utbildning, varje barn har rätt till en god utbildning där hen kan utvecklas och lära till sin fulla potential utifrån just sina förutsättningar. •www.spsm.se. Specialpedagogiskt stöd 8 Vi ger stöd i frågor om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättning.
Paroxysmal afib

smajobb
karlskrona till karlshamn
clearingnummer personkonto
matte nationella prov gymnasiet åk 1
dispose semaphoreslim
när öppnar sverige gränsen
hur mycket pengar ska man ha sparat

SPSM; s värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, DATE lärmaterial för förskolan, stödmaterialet Förskola och studiepaketen. https://www.spsm.se. Medverkande Åsa Larsson, Johanna Lindblad, Anita Sundström Wåhlin. Målgruppsbeskrivning Specialpedagoger som arbetar mot förskolan.

- upplevd stress. - krav och resurser. - salutogent perspektiv. - tillgänglig utbildning   1 jul 2020 lockHandledning värderingsverktyg för en tillgänglig förskola SPSM; lock Handlingsplan förskola SPSM; lockKartläggning förskola SPSM  SPSM tagit fram ett webbaserat värderingsverktyg.


Konceptas architektai
sinkretisme budaya

SPSM lyfter tillgängliga lärmiljöer som ett sätt att utveckla utbildningen i förskola, skola och fritidshem. I materialet Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning beskrivs att ”Tillgänglighet i förskola, skola och på fritidshem handlar om att alla

Bedömningsportalen Skolverket. Kontakt i SPSM.

Det här är handledningen till ”Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning – förskola och skola” från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Med hjälp av värderingsverktyget kan du kartlägga tillgängligheten och göra en handlingsplan för en ännu bättre lärmiljö för alla barn och elever.

SPSM; s värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, DATE lärmaterial för förskolan, stödmaterialet Förskola och studiepaketen. Medverkande Anita Sundström Wåhlin, Åsa Larsson, Johanna Lindblad. Målgruppsbeskrivning Specialpedagoger som arbetar mot förskolan. Syfte Lucka 22: Alla lär sig mer i en tillgänglig lärmiljö! Läs mer om vårt värderingsverktyg för en tillgänglig utbildning på på vår webbplats: Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), implementerades i en kommun. Vi har undersökt implementeringen av värderings-verktyget på två olika nivåer i kommunen: på (1) beslutandenivå i barn och utbildnings- - SPSM dnr ALL 2014/981 Prioriterade insatser samt underlag för uppföljning för de funktionshinderpoliska delmålen Värderingsverktyg för tillgänglig skola .

E-post: varderingsverktyg(a)spsm.se Telefon: 010 473 50 00 Texttelefon: 010 473 68 00 Fax: 010 473 66 4 Det här är handledningen till ”Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning – förskola, skola och fritidshem” från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Med hjälp av det webbaserade värderingsverktyget kan du kartlägga tillgängligheten i din verksamhet och göra en handlingsplan för en ännu bättre lärmiljö för alla barn och elever. Värderingsverktyg för ökad tillgänglighet i förskola och skola pdf (0,9 MB) Värderingsverktyg för ökad tillgänglighet i förskola och skola, tillgänglig version pdf (1,7 MB) I den här rapporten presenterar vi implementeringsprocessen av ett pedagogiskt verktyg som heter Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, samt hur det har uppfattats och använts i en svensk kommun. 8 SPSM | Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning | Handledning | Förskola, skola och fritidshem Verktyget kan med fördel användas i det systematiska kvalitetsarbetet som bedrivs på i förskola, skola och på fritidshem, i värdegrundsarbetet och i det pedagogiska samtalet. Men också som grund för en verksamhetsbeskrivning vid Studie visar att Värderingsverktyget ger bra stöd.