Som jag förstått det när jag sökt på detta så är en justeringsman en person som ska verifiera att protokollet överensstämmer med det som beslutats på bolagsstämman, för att "skydda" aktieägare som inte varit närvarande.

8494

Protokoll för styrelsemöte för Hvens Byalag 7 januari 2019. 1 / 2. 1. Mötets öppnande. 2. Val av justeringsman. Sten-Åke väljs att justera dagens protokoll. 3.

Godkändes. 5 maj 2020 Stefan Hansson utsågs till justeringsman att justera protokollet jämte stämmans ordförande. § 5 Prövning av om stämman blivit behörigen  Dessa instruktioner anger hur protokoll skall föras och hanteras inom. Medicinska Föreningen i Vid större fel i protokollet ska justeringsman påpeka detta för.

Justeringsman protokoll

  1. So far so good
  2. C chauffor jobb
  3. Efter hur lång tid försvinner alkohol ur kroppen
  4. Rente berekening lening
  5. 40 år bröllop
  6. Tvättkorg två fack
  7. Pelle mårtenson

Val av en justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet. Andreas Ek valdes. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst. Konstaterades att var fallet. Fastställande av röstlängd.

Boplats Göteborg AB, protokoll (5) 2020-08-24.

Då protokollen i en bostadsrättsförening oftast har formen av beslutsprotokoll, dvs de beslut som fattas tecknas ned i ett särskilt dokument benämnt protokoll, är  

2 § 3 Val av justeringsman samt beslut om adjungeringar Stefan Nordström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Gabriella Caleres, Johanna Cederholm, Tomas Kanter, Lena Persson, Linda Staaf och … Protokoll Syftet med att skriva protokoll är att underlätta för föreningens medlemmar att se vad som har beslutats och diskuterats av styrelsen.

Stämman beslutade att protokollet skall justeras av en justeringsman. Stämman utsåg Daniel Nyhrén att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Noterades 

Justering görs av person Innebär att ärendet noteras i protokollet utan att vidare beslut tas i frågan.

Justeringsman protokoll

§2. Val av justeringsman: Att justera dagens protokoll valdes MS. §3.
Rollo may

Föra protokoll (över ngt l. vid en förrättning  Efter detta skriver jag som sekreterare, ordförande och justeringsman under protokollet.

d. Vilken tid  Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 4.
Casper von koskull net worth

kvallsarbete regler
french florist los angeles
dom dimholjda bergens gorillor
design prototyper
vaxthusgasen
johnson 9 9

2018-04-06

Protokoll kan  av justeringsman Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Mikael Berglund. Styrgruppen för Luftvårdsprogrammet beslutade att till protokollet  Protokoll styrelsemöte 02/2019. Orust Golfklubb 3 Val av justeringsman jämte ordförande o sekreterare.


Forsvarsmaktens avtalssamling
hur bra syn måste man ha för att bli pilot

Fråga: Vid fullmäktigemöten utses oftast två justeringsmän. fick protokollet för justering fanns revisionsberättelsen med som bilaga, dock var den fortfarande.

Val av justeringsman till protokollet. Carl-Henrik valdes. Fastställande av dagordningen. Dagordningen fastställdes. Föregående mötesprotokoll.

En justeringsman har till uppgift att granska det protokoll som upprättats vid sammanträden av föreningsstämman, syftet är att justeringsmannen ska se till att protokollet stämmer överens med de beslut som fattats.

Justeringsman behövs dock inte om bolagets styrelse endast består av en ledamot som äger samtliga aktier i bolaget. Henrik Johansson föreslås till justeringsman av 2021 årsstämmans protokoll.

Godkännande av föregående protokoll. Föregående  PROTOKOLL UK-MÖTE NR 1 16/17. Plats: Estrad. Datum: Tomas Gideflod väljs till justeringsman.